Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy

      Co to jest?
 

Status prawny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy określa art. 8, ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, ze zmianami).

Szczegółowe zasady organizacji komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 143, poz. 1037).

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy powstała z dniem 01 stycznia 1999 roku na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 668, ze zmianami).

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 50124
Wprowadzony przez: Małgorzata Kur
Data opublikowania: 2009-06-25 08:14:46
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2009-06-25 08:15:31 Małgorzata Kur
Publikacja artykułu