Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy

      Co to jest?
Zadania
 

Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej należy w szczególności:

1)            organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;

2)            dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;

3)            wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;

4)            wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;

5)            przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;

6)            współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

7)            rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;

8)            realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;

9)            prowadzenie doskonalenia zawodowego;

10)       udział w aktualizacji:

a)  stanu gotowości operacyjnej,

b) procedur ratowniczych,

c)  dokumentacji operacyjnej;

11)       udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;

12)       prowadzenie szkolenia kwalifikacyjnego funkcyjnych i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;

13)       inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze powiatu;

14)       organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3363
Wprowadzony przez: Małgorzata Kur
Data opublikowania: 2011-08-01 08:05:54
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2011-08-01 08:07:02 Małgorzata Kur
2011-08-01 08:06:41 Małgorzata Kur Publikacja artykułu