Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy
Szukaj w tym dziale:

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Komendzie. Funkcję będzie pełniła Pani Marlena Kosińska - starszy technik w Sekcji Organizacyjno - Kadrowej.

 Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września ubiegłego roku.

 Do zadań koordynatora należy w szczególności:

 1)  wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Komendę Powiatową PSP w Brodnicy,

2)  przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Komendę Powiatową PSP w Brodnicy, zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

3)  monitorowanie działalności Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.